Kunskap ger självförtroende och en förare som är säker i sin yrkesroll gör ett bättre jobb och ger ett bättre intryck på kunden.
Ett proffsigt kundbemötande är viktigt för att behålla och vinna nya kunder i en tuff bransch.

Välkommen till förarfokus

Förarfokus.se är en interaktiv utbildning som riktar sig till alla förare inom maskin och transportnäringen och förmedlar viktiga kunskaper om Kundbemötande, Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och Trafiksäkerhet. Syftet med utbildningen är att stärka föraryrket både extern och internt genom att nå ett gemensamt professionellt uppträdande bland förarna utifrån egna, kundernas och allmänhetens krav på kvalitet och säkerhet genom hela arbetsflödet - från beställning till leverans. Utbildningen är avsedd för såväl rutinerade lastbils- och maskinförare som oerfarna förare på väg in i yrket.

Förarfokus.se tar en dryg timme att genomgå och avslutas med ett slutprov. Efter genomgången utbildning och godkänt slutprov får alla förare ett utbildningsbevis.

Förarfokus.se är initialt en gemensam satsning av BDX, Bilfrakt.se och Örnfrakt, tre företag inom transport- och entreprenadbranschen i norra Sverige, och lanserades under sommaren 2008.

Utbildningen är även tillgänglig att ansluta sig till för fler företag i branschen. Varje intressent ges möjligheten att utveckla en företagsspecifik introduktion.

Kontakt:
AnnaMaria Lundin
090-708707